Comments Posts

Verbeter Blog

Verbeteren is een continu proces

Verbeteren is het sleutelwoord om continuïteit te garanderen. Wie kent niet de voorbeelden van producten en bedrijven die plotseling zijn verdwenen. Zo verdween het Fokker vliegtuig omdat concurrenten vliegtuigen rendabeler bouwen. Maar niet de DAF vrachtwagen! Dankzij continu verbeteren heeft de DAF vrachtwagen een plek op de markt veroverd!

Verbeteren begint bij mensen

Verbeteren begint bij mensen. Mensen bedenken, kiezen en ondernemen acties. Als ondernemer bent u verantwoordelijk dat dit proces in uw organisatie plaatsvindt. Samen met uw medewerkers vormt u het kloppend hart van uw bedrijf.

De Verbeteraar helpt bij verbeteren

Niet bij iedere ondernemer loopt het verbeterproces naar wens. Maar al te vaak blijft het bij goede voornemens of een vermelding in het kwaliteitshandboek. Dit hoeft niet zo te zijn. Het kan zinvol zijn om u te laten helpen. Herman Vis helpt bedrijven die niet tevreden zijn over de huidige gang van zaken. Herman Vis helpt ondernemers om verbeteren een tweede natuur te laten zijn in hun bedrijf.

De Verbeteraar aan het werk

Verbeteren is een proces dat het beste plaats kan vinden volgens een routine. Een verbeter routine kan planmatig worden ingevoerd. Altijd afgestemd op de ondernemer, zijn bedrijf en de markt. Dit is waar Herman Vis zich mee bezighoudt. Herman Vis is inzetbaar voor:

(Interim) Operations Manager/Director of COO

Advies en Coaching

Training

Lean Workshop

Verbeter Scan

HootSuite - Social Media Dashboard

LinkedIn