Comments Posts

Verbeter Blog

Wat is 5S?

5S en Lean Management

5S is een methode binnen Lean Management om de werkplek te organiseren. Deze methode wordt ook wel 5S Housekeeping genoemd.

Het doel van 5S is: efficiënter werken. Kort samengevat wordt een efficiënte werkplek gecreëerd door het wegnemen van verspillingen en door het gestandaardiseerd inrichten.

5S staat voor 5 woorden die beginnen met de letter ‘S’. Oorspronkelijk zijn dit Japanse woorden maar de vijf woorden kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands vertaald worden met woorden die beginnen met de letter ‘S’.

Japans                      Engels                   Nederlands

Seiri          整理         Sort                        Scheiden

Seiton       整頓         Straighten            Schikken

Seisō        清掃         Shine                    Schoonmaken

Seiketsu   清潔         Standerdize         Standaardiseren

Shitsuke   躾             Sustain                 Stand houden of Systematiseren

 

5S is één van de onderdelen van Lean Management.


5S is hét startpunt van ALLE verbeteringen.

 

Dankzij 5S wordt:

* verspilling beter zichtbaar
* herhaling van fouten voorkomen
* de standaard voor iedereen duidelijk
* de werkplek efficiency verbeterd
* de kans op ongevallen geminimaliseerd

 

Startpunt van ALLE verbeteringen

Iedereen is er wel van overtuigd dat een rommelige en vieze werkplek niet goed is. Wie heeft niet de ervaring van het lopen zoeken naar dossiers, sleutels of handleidingen?

We kennen allemaal de excuses

We kennen allemaal de excuses om de werkplek niet op te ruimen. Maar de nadelige gevolgen hebben uiteindelijk effect op het functioneren van de organisatie en op het bedrijfsresultaat. Denk bijvoorbeeld aan:

* tijdverspilling! Zoeken levert de klant niets op
* onnodige kosten! Verspilling van extra materialen, gereedschappen, voorraden, etc.
* onveiligheid! Risico van ongevallen zoals struikelen, vallen, uitglijden, snijden, branden

De 5S methode streeft een opgeruimde, goed georganiseerde en overzichtelijke werkplek na waar het prettig, veilig en efficiënt werken is.

 

HootSuite - Social Media Dashboard

LinkedIn