Comments Posts

Verbeter Blog

One-Piece-Flow (1-P-F)

Wat is One-Piece-Flow?

In de filosofie van Lean Management willen we verspillingen voorkomen en streven we naar het uitsluitend toevoegen van klantwaarde. De term One-Piece-Flow wordt gebruikt voor het direct afhandelen van een activiteit.

‘One Piece’ staat voor ‘Per Stuk’.
‘Flow’
staat voor ‘Continue Doorstroming’.

Er is sprake van ‘Flow’ als een ‘Stuk’ of ‘Batch’ (goederen, materialen, etc.) door een proces stroomt zonder stil te staan. Bij One-Piece-Flow of  Stuks-Productie wordt gestreefd naar het continu doorstromen van een individueel stuk. Dit betekent dat een stuk zoveel mogelijk in beweging blijft. Deelbewerkingen worden direct afgemaakt en de volgende bewerking direct opgepakt totdat het product klaar is.

 

Doel van One-Piece-Flow

Het doel is om verspillingen zoals wachten, voorraden, afkeur, etc. te reduceren. Doordat ieder ‘Stuk’ in bewerking blijft totdat het klaar is de doorlooptijd aanzienlijk verkort en zijn voorraden gereduceeerd. Bovendien is er minder risico op afkeur van batches en is de administratie en het maken van een planning eenvoudiger.

 

Voorbeelden van One-Piece-Flow

One-Piece-Flow in een productie

Bij het assembleren van een bureaustoel worden 4 wielen aan een poot gemonteerd, direct daarna de zitting op het onderstel, direct daarna twee armleuningen en als laatste de rugleuning, het geheel wordt ingepakt en naar het magazijn gebracht.

Als we op dit moment zouden tellen liggen er in het magazijn alleen ingepakte stoelen en op de werkvloer bij ieder werkstation maximaal 1 onderhanden werk.

Bij batchproductie worden bijvoorbeeld eerst alle wielen op honderd onderstellen gemonteerd en in het magazijn gezet.  Een dag later worden 50 onderstellen met gemonteerde wielen uit het magazijn gehaald die daarna worden voor zien van een zitting. Van deze 50 gaan er 25 terug naar het magazijn en 20 worden voorzien van rode armleuningen en 5 van zwarte armleuningen. Twee dagen later worden 15 stuks compleet afgemonteerd waarbij 5 direct worden ingepakt en naar het magazijn gaan.

Als we op dit moment zouden tellen liggen er in het magazijn 10 ingepakte stoelen, 75 halffabrikaten en op de werkvloer 5 nog niet ingepakte stoelen en 10 halffabrikaten.

One-Piece-Flow in een kantoor

Stel er komen 10 orders  binnen. Voorbeeld bij One-Piece-Flow: er wordt één order gepakt, kredietbeoordeling uitgevoer, order ingevoerd in ERP en eventuele artikelen ingevoerd, werkinstructie gemaakt, kwaliteitsblad gemaakt, order ingepland, order bevestigd, order gearchiveerd. Volgende order wordt opgepakt en op dezelfde manier verwerkt. Eventueel worden de tien orders op prioriteit afgehandeld.

Als we op een bepaald zouden tellen is er maximaal 1 order in bewerking, de overige orders moeten nog behandeld worden of zijn gearchiveerd.

Bij batchverwerking kan het bijvoorbeeld als volgt gaan: van alle 10 de orders wordt eerst een kredietbeoordeling uitgevoerd. Indien dit is afgerond worden alle artikelen die niet in het ERP staan ingevoerd. Daarna worden alle orders ingevoerd. Vervolgens alle werkinstructies gemaakt en daarna alle kwaliteitsbladen. Op basis hiervan kunnen alle orders worden ingepland waarna ze worden bevestigd. Als ze allemaal zijn bevestigd worden ze gearchiveerd.

Als we na start van de werkzaamheden zouden tellen zijn of alle orders in bewerking of alle orders gearchiveerd.

 

Just-in-Time

‘Flow’ is één van de drie componenten ‘Just-in-Time’. De drie componenten van ‘Just-in-Time’ zijn: ‘Flow’, ‘Takttijd’  en ‘ Pull’.

 

Flow staat synoniem voor continue doorstroming. We spreken van Flow wanneer de goederen of materialen tijdens de productie als het ware door het proces stromen.

 

Meer informatie:
Uitgangspunten van Flow zijn doorlooptijdverkorting en het reduceren van voorraden. Elk stuk individueel werk blijft in beweging. Des te korter het werk blijft wachten, des te korter is de doorlooptijd. Daarnaast voorkomt een goede flow voorraadvorming tijdens het voortbrengingsproces.

 

De meest extreme vorm van Flow is het zogenaamde One-Piece Flow (enkelstuks doorstroming). In dit geval bestaat elke batch uit 1 product of onderdeel. Dit product ligt niet te wachten en wordt constant bewerkt. Een voorbeeld van een One-Piece Flow is een lopende band met een vast aantal producten of bewerkingsstations, waarbij het product dat gemaakt wordt altijd in beweging is; van begin tot eind.

 

Continue Flow is één van de drie componenten waaruit het concept ‘Just-in-Time’ bestaat. De andere twee zijn: ‘ Takttijd’  en ‘ Pull’ .

HootSuite - Social Media Dashboard

LinkedIn